Select Language:  

A million chances ล้านโอกาส ผ่านหนังสือ (โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา))


A million chances ล้านโอกาส ผ่านหนังสือ (โรงเรียนบ้านโคก (ทองคุรุราษฎร์พัฒนา))

กว่า 28 ปี ในการทำหนังสือ นานมีบุ๊คส์ ยังคงตั้งมั่นในปนิธานที่จะส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี ที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านกระบวนการ การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีสารตั้งต้นสำคัญนั่นก็คือ หนังสือ แต่จากการทำงานร่วมกับโรงเรียนมาเป็นระยะเวลานาน นานมีบุ๊คส์ เห็นถึงปัญหาของห้องสมุดโรงเรียนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล

    การรวบรวมผลสำรวจของ สพฐ. และพันธมิตรทางการศึกษาอีกหลายหน่วยงาน พบว่าการบริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว ไม่ตรงกับความต้องการเรียนรู้ของเด็ก และ กว่า 59% ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีหนังสือเด็กที่บ้านไม่ถึง 3 เล่ม

ลำดับ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน วันที่บริจาค

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ