Select Language:  

ศูนย์รวมมูลนิธิ

เรามาร่วมกันทำความดีให้มูลนิธิต่างๆกันเลย

น้องแสนดีได้รวบรวมรายชื่อมูลธิต่างๆ ที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของต่างๆหรือบริจาคเงินไปยังทางมูลนิธิโดยตรง ได้สามารถเข้าไปยังเว็บไซต์มูลนิธิเพื่อบริจาคได้ทันที

รายชื่อมูลนิธิ มูลนิธิที่ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

# ชือมูลนิธิ ประเภทมูลนิธิ
1 ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
2 มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
3 บริจาคช่วยเหลือพระสงฆ์ โรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
4 วัดพระบาทน้ำพุ มูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
5 สภากาชาดไทย มูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
6 มูลนิธิพัฒนาพิการไทย ช่วยเหลือและมอบโอกาสให้กับผู้พิการ มูลนิธิช่วยเหลือคนพิการ
7 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยเหลือคนพิการ
8 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิช่วยเหลือคนพิการ
9 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง มูลนิธิช่วยเหลือคนพิการ
10 สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) มูลนิธิช่วยเหลือคนพิการ
11 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ช่วยเหลือเด็กถูกทำร้าย ทารุณกรรมหรือถูกเอาเปรียบ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
12 มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
13 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ช่วยเหลือเด็กพิการ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
14 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
15 มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก
16 มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิง
17 มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิง
18 มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิง
19 สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) มูลนิธิช่วยเหลือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
20 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตั้งครรภ์ไม่พร้อม พบเห็นการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี คนชราและคนพิการ มูลนิธิช่วยเหลือปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน
21 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค) มูลนิธิช่วยผู้สูงอายุ
22 สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) มูลนิธิช่วยผู้สูงอายุ
23 มูลนิธิเพื่อนช้าง มูลนิธิช่วยเหลือสัตว์
24 มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิช่วยเหลือทั่วไป
25 มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิช่วยเหลือทั่วไป

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ