Select Language:  

ข่าวสารของแสนดี

การเดินทางของแสนดี/h2>


การบริจาคสิ่งของให้กับมูล forOldy

2018-12-02 02:13:14 ข่าวสารแสนดี

จากการเข้าแข่งชันในรอบที่ผ่านมา ทางทีมงานแสนดีได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของมอบให้กับทาง forOldy เพื่อให้ทางโครงการได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป.....

อ่านต่อ


การบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อะมีรุลมุอ์มินีน)

2018-12-02 02:13:14 ข่าวสารแสนดี

จากการเข้าแข่งชันในรอบที่ผ่านมา ทางทีมงานแสนดีได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของมอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อะมีรุลมุอ์มินีน) เพื่อให้ทางมูลนิธได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยทางมูลนิธได้จัดทำรายงานการใช้สิ่งของมาให้ทางทีมงานดังนี้.....

อ่านต่อ

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ