Select Language:  

การบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อะมีรุลมุอ์มินีน)

การบริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อะมีรุลมุอ์มินีน)


จากการเข้าแข่งชันในรอบที่ผ่านมา ทางทีมงานแสนดีได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของมอบให้กับทางมูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อะมีรุลมุอ์มินีน) เพื่อให้ทางมูลนิธได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยทางมูลนิธได้จัดทำรายงานการใช้สิ่งของมาให้ทางทีมงานดังนี้

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นครอบครัวเหยื่อสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่สีแดงหมู่บ้านอูแบ บูกิต ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งจากการเกิดเหตุสถานการณ์ในหลายปีที่ผ่านมา ต.บาเจาะ ถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่เกิดเหตุสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สร้างความสูญเสีย และส่งผลให้มีเด็กกำพร้าเป็นจำนวนมาก โดยการลงืพ้นที่ในครั้งนี้ทางคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯได้รับความอนุเคราะห์จากรองนายก อบต. บาเจาะ อำนวยความสะดวกนำพาคณะทำงานเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสีย จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งได้แก่ 1.บ้านของ นาง อาลีตา ดิงพาแน 2. บ้าน นางรอยฮาน มะนอ 3. บ้าน นางฟาตีเมาะ ตะเละมะ 4. บ้าน นางซูฮัยนี มูนิ 5. บ้าน น.ส. วาฮีดะห์ วะวา ทางคณะทำงานได้สอบถามและเก็บข้อมูลข้อมูลเบื้องต้นและสภาพความเป็นอยู่ เพื่อที่จะหาช่องทางและโอกาสในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นครอบครัวเหยื่อสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่สีแดงหมู่บ้านอูแบบูกิต ณ.บ้านเลขที่ 27/3 ม.1 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา บ้านของนาง อาลีตา ดิงพาแน อายุ 29 ปี มารดาของ ด.ช. ฟิรฮาน ฮะ อายุ 10 ปี โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา

เหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ณ.วันที่ 11 ธันวาคม 2552 ในขณะที่ นายฮัซมิง อายุ 23 ปี บิดาของน้อง ฟิรฮานกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางไปกรีดยางในพื้นที่ อำเภอ กรงปินัง ในช่วงเช้ามืด ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวน ได้ใช้อาวุธสงครามยิงไปยังนายฮัซมิง ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที หลังจากเหตุการณ์นาง อาลีตา ได้ประสานไปยังหลายๆองค์กรเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เกิดเหตุมีผู้ไม่หวังดีได้ปลอมแปลงเอกสาร และรับเงินตัดหน้าไป ทำให้นางเสียใจเป็นอย่างมาก อีกทั้งในขณะนั้นน้องฟิรฮานมีอายุเพียง 16 เดือน ทางมูลนิธิฯจึงรับน้องฟิรฮานเป็นเด็กกำพร้าในสังกัด และเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าในความดูแล ณ.บ้านรูสะมิแล ปัตตานี ซึ่งการเยี่ยมเยือนครั้งนี้ มาเพื่อทราบความเป็นอยู่และความเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากที่มูลนิธิได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือนาง รอฮานา ซึ่งสามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ปัจจุบันมารดาของเด็กกำพร้ามีอาชีพการงานที่มั่นคงยิ่งขึ้นมาก ซึ่งแต่เดิมนางมีอาชีพรับจ้างผ่าใส่ปลาใส้ตัน รายได้วันละ 40 บาทเท่านั้นและยังต้องเลี้ยงดูลูกๆ อีก 4 คนโดยลำพังตอนนี้นางได้เปิดร้านของชำเล็กๆ ส่วนลูกๆได้รับการศึกษาที่ดี นางสามารถเลี้ยงดูลูกๆได้อย่างต่อเนื่อง และนางยังได้ขอบคุณทางมูลนิธิ และขอพรให้มูลนิธิฯได้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าเหยื่อสถานการณ์ความไม่สงบ น้องนูรฮายาตี เจ๊ะซอ อายุ10ขวบ ณ.หมู่บ้านท่าแรด เลขที่ 45/3 ม.1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง

น้องอาศัยอยู่กับมารดา ยาย และลูกบุญธรรมของมารดา อายุ 5 ขวบ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง ที่ประสบชะตากรรมที่มารดาหายสาบสูญหลังจากการที่หย่าร้างกับสามี และคลอดน้องได้เพียงไม่กี่เดือน นางฟาตีเมาะ หะระหนี อายุ34ปี มารดาเด็กกำพร้า มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายข้าว ซึ่งจะเร่ขายภายในหมู่บ้าน รายได้ประมาณ200บาทต่อวัน ซึ่งต้องเลี้ยง 4 ชีวิตในบ้านโดยลำพัง

เหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้นเมื่อ 7 ปีที่แล้ว ในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดง ในขณะนั้น นายสือมัง เจ๊ะซอ อายุ33ปี บิดาของน้องนูรฮายาตี และเพื่อนของเขากำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์ เพื่อไปกรีดยาง แต่มีคนร้ายไม่ทราบจำนวน ได้ใช้อาวุธสงครามยิงไปยังนายสือมังและเพื่อนของเขา ทำให้เสียชีวิตในทันที หลังจากเหตุการณ์ทางครอบครัวได้ประสานงานถึงหลายๆองค์กรเพื่อขอความช่วยเหลือ ให้ความเป็นธรรม และขอเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นหลังจากสูญเสียหัวหน้าครอบครัว แต่ถูกปฏิเสธ อีกทั้งด้านตำรวจยังสรุปให้เป็นเหตุการณ์ยิงสังหารโดยเหตุส่วนตัว

ทางมูลนิธิฯได้สอบถามชาวบ้าน และสืบทราบแน่ชัดว่า แท้จริงแล้วผู้ตายเป็นเหยื่อจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังไม่สามารถได้ความเป็นธรรมอีกด้วยจึงได้นำเคสนี้เข้าอยู่ในการดูแลของมูลนิธิเป็นกรณีพิเศษ

ภาพประกอบการเข้าบริจาค

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ