Select Language:  

สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต


สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต

ลำดับ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน วันที่บริจาค
1 ศราวิณ โชติวัตรวิมล 370 19/01/2019
2 Proudpisut Sangouthai 63 27/05/2019
3 จิรพันธ์ ม่วงเจริญ 510 07/06/2019
4 จิรพันธ์ ม่วงเจริญ 780 07/06/2019
5 พลังเทพ ประพรรดิจักกิจ 250 19/06/2019
6 วราภรณ์ ศรีวิรุฒ 200 01/07/2019
7 นายศุภฤกษ์ ดอกนารี 20 22/08/2019
8 Rattaphol Pholdee 80 17/09/2019
9 ชามาพร ไพบูลย์วรชาติ 4,847 20/10/2019
10 Chutinun Rattanachettakul 110 20/10/2019
11 รักชนก ศรีนอก และครอบครัว 6,000 13/11/2019
12 ชาญ วรา 190 17/02/2020
13 Ninyawee Nutchanon 20 15/03/2020
14 Titan Thiranattawat 100 02/06/2020
15 Vichate Tantiwanich 2,764 13/06/2020

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 145/18-19 ชั้น 2 ห้องเลขที่ A001-003 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครฯ